KBT - kognitiv beteendeterapi - Min terapi

Som jag kanske skrivit innan går jag en terapi som heter KBT som är en förkörtning
på kognitiv beteendeterapi. Ibland kan det vara väldigt kämpigt men också
intressant att lära sig om sina egna känslor och sitt beteende.
Vissa "sessioner" är hårdare och mer smärtsamma än andra.
Vi har gått igenom ilska och nu är jag nästan färdig med sessionen glädje, vilket är mycket
lättare. Vissa dagar har jag tänkt.
- Jag orkar inte mer, vill avsluta för jag är rädd för mina egna känslor.
Men trots alla funderingar så fortsätter jag och kämpar mig igenom detta. Jag vill bli bra!
Jag har lärt mig mycket redan nu om mig själv och hur 
jag fungerar med tvångstankarna och den Komplexa-PTSD. Och varför jag reagerar på
ett visst sätt när vissa situationer uppstår. H*n som håller i detta är mycket trevlig och 
snäll... H*n har börjat förstå hur jag fungerar. 
 
Kan varmt rekommendera denna sortens av terapi om du lider av trauma,självskadebeteende,
skuld,skam och så vidare. 
 
Här kommer lite information hur det fungerar..
 

Kognitiv beteendeterapi utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur du ser på dig själv
och din omgivning, så kallat kognitivt perspektiv, och hur du reagerar på miljön: beteendeperspektiv.
Det antas att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra.
Negativa tankar kan bidra till nedstämdhet och att du drar dig undan och blir passiv.
KBT inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och
förvärrar problemen.
Behandlingen används vid ångestsyndrom, depression, bipolär sjukdom,
ätstörning, stress, sömnproblem och emotionellt instabil personlighetsstörning.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om

Min profilbild